SportaSkola

Uzņemšana

 

Vieglatlētikas nodaļā uzņem zēnus un meitenes no 8 gadu vecuma.

Treniņi vasaras mēnešos notiek Zemgales Olimpiskajā centrā, Jelgavas Sporta hallē, ziemas mēnešos - Jelgavas Sporta hallē, Jelgavas 5.vidusskolā, Jelgavas 4.sākumskolā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Jelgavas 6.vidusskolas peldbaseinā.

 

Lai kļūtu par Jelgavas BJSS audzēkni, Tev nepieciešami šādi dokumenti:

1. audzēkņa un vecāku vai aizbildņu iesniegums (sporta skolas veidlapa);

2. ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli;

3. fotogrāfija 3x4 cm.

 

Ar 31.01.2013. Jelgavas domes lēmumu Nr.1 / 3 ir noteikta mēneša dalības maksa par nodarbībām profesionālās ievirzes izglītības programmās

Dalības maksa par nodarbībām profesionālās ievirzes izglītības programmās ir 4,27 eiro / mēnesī.

No dalības maksas tiek atbrīvoti:

1. Bērni no daudzbērnu ģimenēm** (veidlapa)

2. Bērni no maznodrošinātām ģimenēm.

 

** Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistotšo noteikumu Nr.13-3 "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" 5.3.punktu "Maksas atvieglojumi 100% apmērā no dalības maksas, finansējumu paredzot no  Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālā budžeta, Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm (ģimenē, kurā ir trīs vai vairāk bērni)".