SportaSkola

Treneri

Jānis Vītols

Alvils Eglītis

Pēteris Lagzdiņš

Harijs Zelčs

Gundega Vaščenko
Juris Kļaviņš
Aigars Brikmanis
Gatis Justovičs
Česlavs Mateikovičs