SportaSkola

Vēsture

Jelgavas Bērnu sporta skola ir dibināta 1954.gada 1.oktobrī ar Jelgavas pilsētas Tautas izglītības nodaļas pavēli, kā viena no pirmajām sporta skolām republikā.

Par direktoru tika nozīmēts Jānis Grīnvalds, bet par grāmatvedi - Hedviga Feldmane. Viņi sastāda skolas nolikumu un pirmo finanšu tāmi. Tiek organizētas šādas sporta veidu nodaļas: basketbols, futbols, vieglatlētika, vingrošana, ātrslidošana un slēpošana. Par nodaļu vecākajiem treneriem tiek nozīmēti Jadviga Dekmeijere (basketbols), Augusts Pols (futbols), Aleksandrs Balss (vieglatlētika), Velta Opmane (vingrošana), Jānis Raģis (ātrslidošana) un Alfrēds Zvejnieks (slēpošana).

Gadu gaitā beigušas pastāvēt Ātrslidošanas, Slēpošanas un Vingrošanas nodaļas, to vietā izveido Tenisa un Peldēšanas nodaļas, bet arī tās pastāv tikai 5 gadus.

1958.gadā tiek izveidota smaiļošanas un kanoe airēšanas nodaļa, vecākā trenere Elza Krūmiņa.

62 gadu laikā par Sporta skolas direktoriem strādājuši:

  • Jānis Grīnvalds (1954. - 1974.g.)
  • Valija Stūre (1974. - 1981.g.)
  • Valdis Ilmers (1981. - 1983.g.)
  • Gunārs Jansons (1983. - 1986.g.)
  • Juris Kaminskis (1986. - 1999.g.)
  • Guntis Malējs (1999. - 2015.g.)

Šobrīd par Sporta skolas direktoru strādā Jānis Leitis (no 2015.gada).

Par mācību pārziņiem / direktora vietniekiem strādājuši: Viveja Bulate, Valija Stūre, Anita Rusmane, Zigurds Kļaviņš, Valdis Ilmers, Aleksandrs Balss, Ādolfs Bukovskis, Rita Vilciņa, Ludmila Neimane, Lelde Laure, Modra Ignate (šobrīd).

Sporta skolas metodiķi: Gaida Soste, Biruta Jansone, Ingrīda Anzenava, Silvija Jermīļina, Elīna Ēdole, Ludmila Neimane (šobrīd).

Skolu metodiķi: Ruta Šķiliņa, Rita Vilciņa, Ludmila Neimane, Andris Lukss.

Par Sporta skolas saimniecisko darbu gādājušas saimniecības daļas vadītājas/ saimniecības pārzine: Valda Dabare, Dzintra Vanaga un Silvija Jermīļina, Iveta Kajaka (šobrīd).