SportaSkola

Par mums

 

 

Skolas direktors: Jānis Leitis

Direktora vietniece: Ludmila Neimane

Sekretāre: Ilze Liepiņa

 

Juridiskā adrese:

Lapskalna iela 18b, Jelgava, LV-3007

 

Kontakti:

✆ 27062848 ☎ 63029945

✉ bjss@sports.jelgava.lv

 

Rekvizīti:

Jelgavas pašvaldības iestāde 

“Sporta servisa centrs” – Jelgavas BJSS

Raiņa iela 6, Jelgava, LV-3001

Reģ.nr. LV90001167128

A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X

Konts: LV44UNLA0008010130809

 

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola ir Jelgavas pilsētas domes 1954.gada 1.oktobrī dibināta un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” pārraudzībā esoša Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāde. 

Skola ar kvalitatīvu mācību treniņu procesu nodrošina iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītību atbilstoši LR Izglītības un zinātnes ministrijas prasībām. Skola nodrošina veselu, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītu personību veidošanu, kas motivētas aktīvam dzīvesveidam un apzinās sporta kā vērtības nozīmi.

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbības pamatmērķi ir:

  1. Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītību, akcentējot augstu sasniegumu sportu, lai dotu iespēju sevi apliecināt talantīgākajiem audzēkņiem un sagatavotu dalībniekus LR izlašu komandām;
  2. Ieaudzināt audzēkņos atbildības sajūtu par savu darbu, disciplīnu, godīgumu, izlēmību un mērķtiecību;
  3. Veicināt audzēkņu harmonisku attīstību, sekmēt vispārcilvēcisko un nacionālo vērtību apzināšanos;
  4. Iesaistīt bērnus un jauniešus sportiskās aktivitātēs, tā nodrošinot iespēju viņus atturēt no piesaistes nelabvēlīgiem paradumiem;

Skola ir akreditēta 2014.gada 17.jūnijā uz 6 gadiem līdz 2020.gada 16.jūnijam

Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas 9 sporta veidos: airēšanā, basketbolā, BMX, džudo, futbolā, mākslas vingrošanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, šahā un vieglatlētikā.

Jelgavas BJSS īsteno 18 profesionālās ievirzes un 3 interešu izglītības programmas.

Jelgavas BJSS īstenojamās programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Interešu izglītības programmas

Nosaukums

Kods

Īstenošanas ilgums

Airēšana

20V 813 00

8 gadi

Basketbols

1. – 4.klase

 

Minibasketbols

1. – 4.klase

 

Vieglatlētika

1. – 12.klase

30V 813 00

4 gadi

Basketbols

20V 813 00

8 gadi

30V 813 00

4 gadi

BMX

20V 813 00

8 gadi

30V 813 00

4 gadi

Džudo

20V 813 00

8 gadi

30V 813 00

4 gadi

Futbols

20V 813 00

8 gadi

30V 813 00

4 gadi

Mākslas vingrošana

20V 813 00

8 gadi

30V 813 00

4 gadi

Smaiļošana un kanoe airēšana

20V 813 00

8 gadi

30V 813 00

4 gadi

Šahs

20V 813 00

8 gadi

30V 813 00

4 gadi

Vieglatlētika

20V 813 00

8 gadi

30V 813 00

4 gadi

 
Mācību treniņu process notiek Jelgavas BJSS sporta bāzēs, Jelgavas Sporta hallē, Zemgales Olimpiskajā centrā un pilsētas vispārizglītojošās skolās.
Jelgavas BJSS uz 2016.gada 1.aprīlī strādā 35 pedagoģiskie darbinieki un sporta skolā darbojas vairāk nekā 600 audzēkņi.
 
Sporta skolas 2015.gada PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS